آب و دیگران


علیرضا ناصحی
: (عروسک گردانان) هما خداجوی، مژده ذکریاپور، فرشاد فرهادپور، شیما منتظری، علیرضا ناصحی و مرتضی حسینی
 محل اجرا: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان (سالن گلستان)
  بلوار کشاورز، خیابان حجاب، داخل پارک لاله، مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، سالن گلستان
تلفن: ۸۸۹۶۶۱۱۹ – ۸۸۹۸۰۷۲۱
  ۰۱ مرداد تا ۰۵ شهریور ماه ۱۳۹۸
مدت اجرا: ۴۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
: طلیعه طریقی
: هما خداجوی
: محمد رضا شاملوفرد، احسان فرهادپور
: ریحانه مطهری

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.