آخرین نامه


تئاتر فستیوال

: مهرداد کوروش‌نیا
: (به ترتیب ورود به صحنه) نوید محمدزاده، میثم نوروزی، پوریا رحیمی سام

 

محل اجرا: تماشاخانه پالیز، سالن ۲
تهران، خیابان کریمخان، خیابان عضدی جنوبی (آبان)، خیابان سپند، پلاک ۶۹
تلفن: ۸۶۰۳۷۵۱۰
دوره اجرا:  چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تا جمعه ۲۵ فروردین ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۴۰,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان

 

: باران کوثری
: محمد قدس
: حسین ایرجی
: آروند دشت آرای
: علی شهبازی
: محمد صادق زرجویان
: علیرضا حسینی، فرید حسینی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.