آرش


تئاتر فستیوال

: گلچهر دامغانی
: امیر محمدی، منصور نصیری، اروین گالستیان، حامد فعال، میرحسین نونچی، بیاینا محمودی، عرفان رحیمی، پریسا خواجه دهی، مجید عراقی، شیدا مقصودلوراد، امیر ستاری، پورنیک کاوش
محل اجرا: تئاترشهر – سالن چهارسو
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن:۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  ۱۰ شهریور تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸
  ۱۷:۳۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان

: بهنوش ثابت قدم
: نگار کیمیا قلم
: هادی بادپا
: فریبا متخصص
: ساعد مشکی
: گلچهر دامغانی
: علی غریب، مجید عراقی، پورنیک کاوش، محمد حسین صفائی
: رضا خضرایی
: بهاره اسدی
: بهنوش ثابت قدم
: بی نظیر فقیری، زهرا فقیری
: مصطفی طباطبایی نسب
: میثم صفری
: علی اصغر گودینی
: مهرداد مصلحی
موسیقی
: گلچهر دامغانی
: گلچهر دامغانی
: Shall we begin?، Ramin Djawad
: Akva، Kauan

 از همراه داشتن فرزندان زیر ۱۲ سال خودداری نمایید.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.