آشویتس زنان


تئاتر فستیوال

: علی صفری
: رها حاجی زینل
: صبا سرور، رها حاجی زینل، شایلین اسدالهی، علی صفری
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن صنوبر
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: مهر و آبان ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۹:۱۵
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: حسن سرآبادانی، سمیرا کاسبی
: وحید خدادادی
: رومینا زاهدی
: علی سجادپور
: علی صفری
: ملودی سرشار
: رها حاجی زینل
: سما رحمتی، رومینا کوهزاد، علیرضا محبوبی
: فرشاد نصیری
: صادق کندری
: رضا جاویدی
: علیرضا مسچی
: رها حاجی زینل
: امیرراد چالیها (کوبه‌ای)، ارشان حقی (ساکسیفون)، شیدا احمدی (ویولن)، شهاب پورچراغ (هنگ درام)
: رومینا زاهدی، رها حاجی زینل
: رضا جاویدی، صادق کندری، فائزه نوری
: علیرضا محبوبی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.