آقای بدشانس


تئاتر فستیوال

: سعید سلیمانی
: حسین طیب
: حمیدرضا رکنی، میثم محب الهی، سپیده ساعدی، رسول قادری، وحید کریم زاده، مجتبی کرمی، رضا جهان آرا
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
  ۲۲ شهریور تا ۰۹ مهر ۱۳۹۸
  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: حسین طیب
: امیرعرشیا علی عسگری
: کیان رکنی
: حمیدرضا رکنی
: .گلاره فرشچیان
: نوید آقاجان پور
: مرتضی اشرفی
: معین جورابچی
: امیرحسین رکنی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.