آنا کارنینا


 تئاتر فستیوال

 

: آرش عباسی
: معصومه رحمانی، بهنام شرفی
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن سه
خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
دوره اجرا:   سه‌شنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۶ تا سه‌شنبه ۳۱ مرداد ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

 

: آرش عباسی
: پریسا گودرزی
: مهدی اکبری
: آرش عباسی
: مونا جعفری
: مهدی آشنا
: محمد شمس
: مینو میر شاه و لد
: یونس محمدی
: گلاویژ نادری
: حمیدرضا عباسی فر
: داود ونداده، حمیدرضا بزدوده
: ساحل مصلحی
: حسین هاشمی

مجری معروف تلویزیون در پانصدمین برنامه‌اش مهمان ویژه‌ای دارد؛ همسر سابق اش که هنرپیشه معروفی است مهمان این قسمت برنامه است و باید روبروی همدیگر بنشینند و در کمال آرامش برنامه را اجرا کنند اما سایه همسر جدید مجری که او هم هنرپیشه معروفی است لحظه‌ای دست از سر آنها برنمی‌دارد.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.