آنکس که نیامد می داند


تئاتر فستیوال
: زهره غلامی
: ژاله کاظمی
: زهرا غلامی، سمیه انصاری، مریم رادپور
محل اجرا: تئاترشهر – پلاتو اجرا
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
  ۲۶ شهریور تا ۰۵ مهر ۱۳۹۸
  ۱۷:۰۰
مدت اجرا: ۴۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: فاطمه حاجی عبدالهی، مهناز اینانلو
: فاطمه بیدگلی
موسیقی
: طهمورث امیری
: کوهیار اطهری نژاد

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.