آن یگانه می کشد…


تئاتر فستیوال

: مرضیه شاطرطوسی
: امیر ریاضی، غزل هاشمی، نرگس مهربان، پارسا صحرایی، علیرضا محمدی، محمدصادق سراندیب
محل اجرا: تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۲)
 میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خیابان کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲
تلفن: ۸۸۳۹۴۷۲۵ – ۸۸۳۹۴۷۸۵
  ۰۳ تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  ۲۰:۴۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: گروه هنرهای اجرایی مواجهه
: علی سید ابراهیمی، پریا معروفی
: ساره خلج(لباس)، سیمین آزادی (لباس) ایلناز آندروا(آکسسوار)
: سعید هاشم زاده و مرضیه شاطرطوسی
: پارسا امامقلی پور
: وحید زارعی
: مهدی فخارچیان، فردیس زارع

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.