آواز قو


تئاتر فستیوال

: آنتون چخوف
: پریزاد سیف
: سعید پورصمیمی، پریزاد سیف
محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد ناظرزاده کرمانی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
  ۱۰ شهریور تا ۱۳ مهر ۱۳۹۸
  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰، ۴۰,۰۰۰ و ۴۵,۰۰۰ تومان

: مرتضا کرامتی، محمود بهروزیان، سروژ استپانیان
: نورالدین حیدری ماهر
: هادی بادپا
: شیدا زواری
: سعید محبی، کامبیز بنان
: بهار خالقی
: محمد کیان اسماعیلی
: افسانه قلی زاده
: فریبرز دارایی
: محمد صادق زرجویان
: مسعود رفیع زاده
: آیدا اورنگ

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.