ادات مرگ


تئاتر فستیوال

: امیرحسین داودزاده
: حسین جمور، نوید دوستی، علیرضا بهجتی، آزاده کاردان
محل اجرا: تماشاخانه آژمان (سالن شماره ۱)
 میدان ولیعصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین، خیابان کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲
تلفن: ۸۸۳۹۴۷۲۵ – ۸۸۳۹۴۷۸۵
  ۲۵ شهریور تا ۱۱ مهر ۱۳۹۸
  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: محمد مهدی ایزدی، امیرحسین داودزاده
: امیرحسین داودزاده
: محمد حسن کرمی
: الهه علی اکبر، مهتاب رادفر
: رضا معزی
: پگاه یوسفی
: هدیه حسن زاده
: زهرا دانش
 بر اساس متنی از جان پاتریک شنلی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.