ادامه دارد …


: مهدیه حسینی
: فرهاد خوشه
: (به ترتیب اجرای نقش)میلاد اکبرنژاد، مهتا پناهی، رازگل معتمدی
 
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن:۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
  ۱۸ اردیبهشت تا ۱۲خرداد
: ۲۱
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵۰۰۰ تومان
 
: حسن جودکی
گروه نور صحنه و لباس
: لیلا طاهرپسند
: شاهین رحمانعلی
: حسین طاهربخش
: شاهین رحمانعلیه
گروه خبر رسانی
: مریم رودبارانی
: سحر ابراهیمی
: مسعود انعامی
: حمید شیرزاد
گروه کارگردانی
: میثم فرهومند
: سحر طباطبایی
: حمید باباخانی
زن و مردی در آپارتمانی روایتگر رابطه ای هستد که به مرور روشن خواهد شد.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.