ارسبازان


تئاتر فستیوال
: محمد خاکساری
: امیر جنانی، محمد خاکساری

 

محل اجرا: سالن موج نو
خیابان شریعتى، خیابان میرداماد، خیابان رودبار شرقى(شمالى)، بعد از خیابان فلسفى، پلاک ۵٧
تلفن: ۲۲۲۲۴۵۱۸
دوره اجرا:  دوشنبه ۰۹ اسفند ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: نگار ملکی یگانه
: آنکیدو دارش
: علی شیرخدایی
: محمد خاکساری
: محمد خاکساری
: امیر رجبی
: نگار ملکی یگانه، نوید ملکی یگانه

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.