اسکرین شات


ندا قربانیان
: حمیدرضا معدنکن، محمود حقیری، نداقربانیان، سحرناز عباس زاده، سیدفرزاد تجلی، مسعود بیگلری، ریحانه یزدان یار، مرتضی مرادی
محل اجرا:  تالار قشقایی – مجموعه تئاتر شهر
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن:۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:۰۱ تا ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۸
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
: حسن رئیسی

: مسعودبیگلری
: نداقربانیان
: مجتبی میرزایی
: امیررضا ملکی
: محسن محمدی، احسان خرات، مهدی عباسیان، هادی فیروزیان
: سیدعلیرضاتقدیری
: نیکان هنر ایرانیان باستان{نهاب}
: مبینا اسماعیل زاده، امیرحسین فتح الهی، بیتاکاویانی، مروارید ابراهیمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.