امروز، روز خوبیست برای مردن


تئاتر فستیوال

: جمال هاشمی، کمال هاشمی، سارا سجادی
: کمال هاشمی
: شیوا فلاحی، سارا سجادی
محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد سمندریان
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
  ۱۰ شهریور تا ۱۵ مهر ۱۳۹۸
  ۲۱:۱۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰، ۰، ۳۵,۰۰۰ و ۳۰,۰۰۰ تومان
: سیدمحمد منقا
: شقایق شعبانی
: آتوسا قلمفرسایی
: آنکیدو دارش
: امین باقری
: نوشین نجفی، مهدی زارعی
: سارا ولی زاده
: مهدی طالقانی
: آوا صالحی، محمدرضا خاکی
: سجاد طاهری
: امیر امیری
: مهسا حاج محمدی
: رضا جاویدی، شهرزاد شعبانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.