اوردوز


تئاتر فستیوال

: حامد رحیمی نصر
: محسن زرآبادی پور، محمدرضا بهشتیان، حامد رحیمی نصر
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۱)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
  ۱۲ آبان تا ۱۲ آذر ۱۳۹۸
  ۱۹:۳۰
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰، ۳۰,۰۰۰، ۲۵,۰۰۰ و ۲۰,۰۰۰ تومان
: حسن اسدی
: فرید ابراهیمی
: مهرناز عباسی
: امیرحسین صالحی
: مهرناز عباسی
: کاظم جعفری
: عاطفه چطروز
: محمد دانشور
: مهدی رایگانی
: مجتبی حسینی
: امیرخدامی (آتلیه نمارخ)، حمیدرضا آگاهی
: مهسا درویشی
: هانیه حاجیلو
: سبحان فتحی، رعنارحمانی
: حمیدرضا طالبی
از ورود اشخاص  زیر ۱۲سال جدا جلوگیری می شود.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.