اکلیل


: مهدی کوشکی
: مهتاب شکریان
: مهدی کوشکی، نگار عابدی
 
محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
تهران، ضلع شرقی چهار راه ولیعصر (تئاتر شهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل پلاک ۵۰ 
تلفن: ۶۶۹۷۹۷۴۱
  ۱۶ تا ۳۱ اردیبهشت
مدت اجرا: ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۵۰۰۰ تومان
 
: مهتاب شکریان
: فرشید فتحی
: حسن جودکی
: فاطیما خانلو
: حسین برفی نژاد
: زهره کاظمی
: کتایون صفری
: کیارش رادمهر
: آرش آقا بیک
: میلاد بهشتی
: بهرام رامه
این نمایش درباره زوجی است که در ارتباط با هم به پوچی رسیدند و برای خلاصی از این پوچی دست به کارهای عجیبی می‌زنند از جمله…

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.