اگر شبی از شب‌های تهران مسافری


تئاتر فستیوال

: علی شمس
: جواد صداقت، الهام ابنی
: حشمت اله غضنفر، الهام ابنی
محل اجرا: تالار مولوی – سالن کوچک
خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  دوشنبه ۰۶ دى ۱۳۹۵ تا یکشنبه ۲۶ دى ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۷:۰۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
 بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان
: سجاد افشاریان
: محمد جعفر سعیدی
: جواد صداقت
: الهام ابنی
: نجمه جعفری زاده گان
: رضا تخت طاوس، امیر حسین نبات خور، سعید بابا خانی
: ماندانا احمدی
: مهندس علیرضا آماره
: رضا تخت طاوس
در شب عروسی دختر طغرل سیاه بازی می میرد و روحش وارد جسم طغرل می شود و طغرل می پندارد که خودش سیاه باز است و …

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.