باد که می نویسد


تئاتر فستیوال

: آرش عباسی
: سیاوش جامع
: میثم جهانگیری، امین اکبری نسب، هدی نوری زاده
محل اجرا: تئاترشهر – پلاتو اجرا
 تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
  ۲۶ شهریور تا ۰۵ مهر ۱۳۹۸
  ۱۸:۱۵
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

: مسعود رحیم پور
: علی اکبر اعتماد مقدم
: الهام سلیمی
: فاطمه اقبالی
: کار گروهی
: انتخابی
: آزاده سرلک
: مسلم رضایی
: امیر خوارزمی
: مهرداد مصلحی
: مسعود رحیم‌پور
: علی اصغر صالحی راد
: علیرضا لرک
: سیروس رستم پور، رقیه مجیدزاده
: حسن رستم پور

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.