باگ


تئاتر فستیوال

: محمدرضا آریان صدر
: کسری کیادی، علی پاکروان، مرجان داربری، باران طالبی، امیررضا بهرامی، محمدرضا آریان صدر، رها فدایی، جلال موسوی، نیکی نیکخواه، روهام آزادی، مبین میان آبادی
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن صنوبر
 خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن: ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹
دوره اجرا: آبان ۱۳۹۸
ساعت اجرا: ۱۸:۰۰
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: دکتر امیرمختاری
: امین زارعی، سجاد ابراهیم زاده
: الهام طارمی، فاطمه حرآبادی
: شایان صادقپور
: مصطفی رحمانپور (استدیو فِرمات)
: امید حیدری
: محمدرضا آریان صدر
: فائزه پیریایی
: مریم زینلی
: رضا نوروزی، علی حاجی نژاد
: عرفان دانا، ایمان موسوی نژاد
: حامد رحیمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.