ببخشید شما؟!


تئاتر فستیوال

: آرش محمدی
: اکرم جلیلوند، آرش محمدی، سپهر ادوای، محمدجواد علیائی، محدثه حسن‌نژاد، غزل خدابنده، فاطیما رجبی، سپیده زارعی
محل اجرا: خانه نمایش مهرگان (سالن شماره ۲)
 خیابان انقلاب، خیابان خارک، بن بست اول، پلاک ۵ خانه نمایش مهرگان
تلفن: ۶۶۷۲۲۶۲۲ – ۶۶۷۲۴۸۱۵
  ۰۷ تا ۲۵ مهر ۱۳۹۸
  ۱۸:۰۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان
: آرش محمدی
: اکرم جلیلوند
: علیرضا محمدی
: امیرحسین پهلوانی، امیرحسین محمدی
: مهدی شیخی
: مهدی شیخی
: امیر پهلوانی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.