برف سرخ


تئاتر فستیوال

: ابوالفضل حاجی علی خانی
: شقایق فتحی
: شقایق فتحی و ابوالفضل حاجی علی خانی

 

محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  یکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۰۸ شهریور ۱۳۹۶
ساعت اجرا: ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: شقایق فتحی
: ابوالفضل حاجی علی خانی
: سیامک مددی

رحمان و رحیمه برای انتخاب چند دست لباس سنتی نمایشی، جهت شرکت در عروسی دخترشان در کانادا، به تماشاخانه متروکه خورشید، انتهای پاساژ مستوفی، وسط خیابان لاله زار، آمده اند. پسر مرحوم مستوفی، مالک کنونی تماشاخانه، فراموش میکند که آنها داخل تماشاخانه اند، درها را قفل میکند، میرود، شب پایان سال است، پسر مستوفی مسافر شمال میباشد، تا بعد از ۱۳ نیز نمی آید. آب و تلفن قطع است و برق نیز در حال قطع شدن میباشد. در آخر…

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.