بر پهنه چشمان مغربی ات


تئاتر فستیوال
: سیروس همتی
: سعید بصیری
: عباس افشاریان، سارا عابدی، رضا نعمتیان، سارا توکلی
محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  یکشنبه ۰۸ اسفند ۱۳۹۵ تا جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
 بهای بلیت: ۱۲,۰۰۰ تومان
تلفن رزرو: ۰۲۱۷۷۵۷۱۶۶۰

 

: مهدی شیخی

 

 

 

 

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.