بر پهنه ی چشمان مغربی ات


%da%86%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ba%d8%b1%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d8%aa-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

: سیروس همتی
: سعید بصیری
: عباس افشاریان، رضا نعمتیان، سهیلا جوادی، نیلوفر دهقان

 

محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه ماه
تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه ماه
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۸:۳۰
مدت اجرا: ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: مرتضی برزگر
: علی سینا، رضا نیا

دختری مطرب زاده میخواهد به خاطر قولی که به خاتونی که در خواب دیده،نخواهد بر خلاف عرف جامعه ساز دست بگیرد و در بالای گلدسته حرم امام رضا کرنا نوازی کند که با حوادث شگرفی روبرو میشود

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.