بلاتاریا


تئاتر فستیوال

: مهدی رحیمی سده
: مهدی رحیمی سده، محمود فیضی، حانا راد، ایلیا شهبازی
محل اجرا: اداره تئاتر – خانه نمایش
میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵ تا جمعه ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
بهای بلیت: ۱۰,۰۰۰ تومان

 

: حمیدرضا معدن کن، شهرام خانپور، سمیه پسندیده خواه، میلاد دلشاد، علی شجاع، مهدی غریب، کیانوش فتحی
: محسن عسکری زاه، هما بازرگان
: سمیه پسندیده خواه
: میلاد دلشاد
: مجتبا گیویان
: یلدا ابراهیمی
: محمد رمضانی

دانشمندی در پی ساختن سازه ای مقاوم در برابر جنگ‌های هسته ای است. اما دیگر صلح جهانی برقرار شده و او تلاش هایش را بی‌فایده می بیند ولی قدرت‌های جهانی طرح او را درآمد‌زا می بینند و به‌دنبال تولید وایجاد بازار فروش آن برمی‌آیند. شایعه جنگ آن‌قدر بالا می گیرد که قبل از به تولید رسیدن اتاقک جنگ آغاز می‌شود. جنگی که از شایعات برای ایجاد بازار فروش اتاقک آغاز شده باعث نابودی دنیا می‌شود. تنها دانشمند زنده می‌ماند که تنها نمونه انفرادی اتاق را دارد. داستان از جایی شروع می‌شود که روز آخر زندگی دانشمند است…

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.