به هوای پاک پرید


تئاتر فستیوال

: امیرحسین بریمانی
: نیما شکیبایی، علی عرفانی، امیرحسین بریمانی
محل اجرا: تئاتر مستقل تهران
 ضلع شرقی چهارراه ولیعصر (تئاترشهر)، خیابان رازی، نبش کوچه زندوکیل، پلاک ۵۰ (خیابان حافظ، خیابان نوفل‌لوشاتو، خیابان رازی، نبش کوچه زندوکیل، پلاک ۵۰)
تلفن:۶۶۹۷۹۷۴۱
  یکشنبه ۰۷ تا ۱۲ مهر ۱۳۹۸
  ۱۹:۰۰
  ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۴۰,۰۰۰ تومان

: محمدحسین خادمی
: طهورا محمدی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.