به گزارش باروت


تئاتر فستیوال
: گلچهر دامغانی
: گلچهر دامغانی، مجتبا پیرزاده،

 

محل اجرا: سالن ارغنون
حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، سالن ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  چهارشنبه ۰۱ دى ۱۳۹۵ تا جمعه ۰۱ بهمن ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
 بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: ندا هنگامی
: ساعد مشکی
: محمد رضا جدیدی
: علی اصغرکوزه گر
: رویا رضایی ؛کیاچهر دامغانی
: رها جهانشاهی
: پژمان عبدی
: بنیامین صیادی نیا
: رویا رضایی
: فتاح مینو بخش
: علی عمرانی
: مهر انگیز قهرمانی
: امید حیدری
: امید محمدی
: رضا رضایی
: نگار خاتمی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.