بی چیز


تئاتر فستیوال

: مهدی فرشیدی سپهر
: مهدی فرشیدی سپهر
محل اجرا: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان – سالن بوستان
 بلوار کشاورز، خیابان حجاب،داخل پارک لاله، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان
تلفن: ۸۸۹۶۶۱۱۹ – ۸۸۹۸۰۷۲۱
  ۰۸ مهر تا ۳۰ آبان ۱۳۹۸
  ۱۹:۰۰
  ۴۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
رزرو، هماهنگی و ارتباط با گروه: ۰۹۰۲۷۸۰۶۰۷۲

: مهران گل محمدی، آنالی شکوری، رعنا قادری
: مانی مُزَکی
: گروه بمرانی
: حمیدرضا مرادی
: حمید رضا گودرزی
: حمید مرادی
: بردیا علمی
: میلاد محمدی، پویا طهماسبی، الاهه نوری، هانا صراف، مبینا احرار
: زهرا بهرامی
گروه تبلیغات و روابط عمومی
: امیر عسگری
: غنچه وزیری، مریم منصوری و گروه نمایش بی چیز

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.