تاریخ مختصر صلح


تئاتر فستیوال

: مجید نیرومند
: سینا ابوالحسنی
محل اجرا: خانه نمایش دا
 میدان فاطمی، خیابان جهانمهر، کوچه۶/۱، پلاک ۶۶، خانه نمایش دا
تلفن:۸۸۰۱۶۰۷۴
  ۳۱ شهریور تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  ۲۰:۳۰
  ۴۵ دقیقه
 بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان

: مجید نیرومند
: مجید نیرومند
: عرفان یزدی
: امیر زمانی فرد
: نیما شکیبائی
: رضا پاشازاده
: راحله نیرومند
: مجید نیرومند

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.