تعطیلات آخر هفته


تئاتر فستیوال

: زین العابدین تقی پور، محمدرضا ارکان
: محمد رضا آزاد فرد
: علی اکبر احمد آخوندی، زین العابدین تقی پور، سید امیر محمد احمدی، محمدرضا ارکان، مرتضی اسلامی، مسعود غزنچایی
محل اجرا: تالار مولوی – سالن بزرگ
خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ تا جمعه ۱۳ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
 بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: گروه فرهنگی هنری باران
: سید وحید میریونسی
: سینا امینی، مسعود پور کاظمی
: مسعود پور کاظمی
: سینا ییلاق بیگی
: حامد زیرکی
: ساسان یزدانی پور
: سینا امینی، سید محمود جاویدی و حسن اردستانی
: مرتضی کازرانی، داوود کریمی، علی کوکب
: سید علی میرشفیع، علی کوکب، علیرضا خوش آمال

کاری از “گروه فرهنگی هنری باران”

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.