تفنگ میرزا رضا


تئاتر فستیوال

: محمد طلوعی
: محمد اشکان فر
: (به ترتیب ورود) بانیپال شومون، ارزو روشناس، میثم نوروزی، الهه شه پرست، نوید نوروزی، بابک بهشاد، رامین رجایی، امیر کلهر، سعید قربانی

 

محل اجرا: تالار مولوی – سالن بزرگ
خیابان انقلاب، ابتدای خیابان شانزده آذر، شماره شانزده، جنب کلینیک دانشگاه تهران، سالن اصلی باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران
تلفن: ۶۶۴۱۹۸۵۰
دوره اجرا:  یکشنبه ۱۲ دى ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۳۰ دى ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۸:۰۰
مدت اجرا: ۴۵ دقیقه
 بها بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: محمد اشکان فر
: صفورا مناف زاده
: سارا بلبلی
: نگین عقیلی
: شهاب خوشخو
: امیر نجفی
: نیکا زندی
: مهسا جلوه، امیرحسین علمى
: شاهین دانشفر
: سجاد جمالی، نیما اشتری، پریا هادى
: تارا امیدی

میرزا رضا کرمانی بعد از سال ها ستم کشی و در به در این زندان و ان زندان به ایران برمی گردد، او می خواهد دادش را از زمانه بستاند اما شاه کشی کار هر کس نیست. او نمی داند تفنگی که در بارفروش خریده شلیک خواهد کرد یا نه.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.