تمــاس با ما


  tf@theaterfestival.ir

 

پست الکترونیک دپارتمـان خـــبر  :       news.serv@theaterfestival.ir

پست الکترونیک دپارتمـان نقـــد  :       rew.serv@theaterfestival.ir

پست الکترونیک سرویس عکس :      photo.serv@theaterfestival.ir

پست الکترونیک بخش تبلــیغات :        adv.serv@theaterfestival.ir

 

 

————————————————————————————–

همچنین مخاطبان عزیز میتوانند برای ارتباط مستقیم با مسئولان سایت از فرم زیر استفاده نمایند :

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.