جنون در ۴:۴۸


تئاتر فستیوال

: سارا کین
: علیرضا گرگانی
: نگار برلیان، شیدا دوپیکر، سهیل میرزاآقایی، پیمان رضایی، مینا همدانی، نازنین نادرپور، علی مسلمی، محمدرضا عباسی، نارسیس پندشنو

 

محل اجرا:  اداره تئاتر – خانه نمایش
میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمدآقا، اداره تئاتر
تلفن: ۸۸۵۹۴۲۸۲، ۸۸۳۰۰۲۷۸
دوره اجرا:  دوشنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ تا چهارشنبه ۰۷ تیر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۷۵ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

: علی منصوری
: پریا باریکانی
: رویا رضایی
: منیژه روستایی
: حسین علیمحمدی
: نگار خاتمی
: الهام مهرپرور
: مصطفی اسفندیاری
: حمید یوسفی
: علیرضا گرگانی
: گروه اجرایی ٧٠
: زهرا عرب نژاد، محمد مهدی خان میرزا

کاری از گروه پستو

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.