حذف به قرینه معنوی


: کتایون لطیف
: صادق برقعی، بی‌تا عزیزاقلی، مریم گرجی، کتایون لطیف، سینا بیضاوی
 
محل اجرا: خانه هنرمندان – سالن استاد انتظامی
 خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن:۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
  ۱۶ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد
: ۱۹
مدت اجرا: ۵۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵۰۰۰ تومان
 

: سینا بالاهنگ
: شیرین رضائی، نازنین رفاهی 
: آرا قاراخانیان
: شی‌وا خدابخش، نوید دوام‌نژاد، مهدی همتی
: نوید دوام‌نژاد
: مهرآور کشیری

اثر برگزیده‌ی نوزدهمین جشنواره‌ی تئاتر تجربه، برنده‌ی تندیس بهترین طراحی لباس، و کاندید بهترین کارگردانی و بهترین متن

در مسیر سیاره‌ی “شیتو”، در وضعیت جاذبه‌ی صفر، نتایج اعلام شد: شکستِ محض. هاراگیری ناگزیر است.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.