حساب پرداخت نمیشه (هادی عامل)


تئاتر فستیوال

: داریو فو
: هادی عامل
: (به ترتیب ورود) شیوا ابراهیمی، لبخند بدیعی، هدایت هاشمی، علی عامل هاشمی، سیدعلی صالحی

 

محل اجرا: یرانشهر – سالن استاد ناظرزاده کرمانی
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۶-۸۸۸۱۴۱۱۵
دوره اجرا:  چهارشنبه ۰۱ دى ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۳۰ دى ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۸:۱۵
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
 بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان

 

: جاهد جهانشاهی

: امیر شفیعی
: امیر صدیقیان، آرش عزیزی
: حامد رحیمی نصر
: فیروزه قاسم پور
: وحید میثاقی
: امیر خدامی
: مارال دوستی
: فرشته قاسم پور، بهزاد رحمان پور، میلاد آریافر.
: ماهان شهیدی زاده
: فاطمه موسوی
: نیما اقلیما

 

hesab pardakht nemishe

[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1335.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1341.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1344.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1348.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1352.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1366.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1367.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1372.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1373.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1374.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1382.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1384.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1387.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1389.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1391.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1403.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1406.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1415.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1416.jpg]
[img src=http://theaterfestival.ir/wp-content/flagallery/hesab-pardakht-nemishe/thumbs/thumbs_dsc_1431.jpg]

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.