خاطرات فیات تابستان ۵۹


تئاتر فستیوال

: کامران شهلایی
: محمد لارتی
: مریم عطیه میرزایی، فرزاد آیتی، سیامک زین الدینی
محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه مهر
 تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن:۸۴۱۷۲۰۶۸
  ۲۷ شهریور تا ۱۹ مهر ۱۳۹۸
  ۱۹:۱۵
مدت اجرا: ۶۵ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: کامران شهلایی
: جلال حسنوند
: شروین شهسواری
: نازنین حاجی کمالی
: مهتا چراغی
: کامران شهلایی
: نازنین حاجی کمالی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.