خاله سوسکه (سینا نورائی)


تئاتر فستیوال

: سینا نورائی
: آنا نمکچیان، آزاده مالمیر، فربد نوزاد صدیق، سعید عظیمی، معصومه بیاتی، نسترن پارساییان، محمدرضا عباسی، سینا نورائی

 

محل اجرا: سالن ارغنون
حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، سالن ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  پنجشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ تا جمعه ۰۶ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۶:۰۰ و ۱۶:۳۰
 بهای بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: گروه موسیقی نورا
: فربد نوزاد صدیق
: مهربد نوزاد صدیق
: فائق نوری
: نرجس بختیاری
: دپارتمان تئاتر نورا

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.