خانم ایکس


تئاتر فستیوال

: جواد عاطفه
: عاطفه پاکبازنیا

 

محل اجرا: خانه نمایش دا
میدان فاطمی، ابتدای شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک ۲۶
تلفن: ۸۸۰۱۶۰۷۴
دوره اجرا:  چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ تا یکشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

 

: شقایق دارابی
: وحید حاجیلویی
: جواد عاطفه
: روزبه حسینی
: سهند بهادری، رامین عبدالهی
: مهدی فاتحی
: سارا دودانگه
: حمید کلهر
: افرا ضرغام
: ملینا نوری‌زاد

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.