خانه‌ی بوشاسپ درازدست


تئاتر فستیوال

: علی اتحاد
: (به‌ترتیب‌الفبا): رعنا آزادی ور، مهدی پاکدل، مهگل صفدری، اندیشه فولادوند،
محل اجرا: پردیس تئاتر شهرزاد – سالن یک
خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
دوره اجرا: پنجشنبه ۰۱ تیر ۱۳۹۶ تا جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰

 

: مجید رحیمی جعفری
: مهدی حسنی
: علی پناهی
: علی اتحاد
: سارا بلبلی
: هدیه میرزاده
: سعید هاشم‌زاده
: مجید قادری
: کتایون کیخسروی
: مصطفی خیراندیشه
: رامین اعلایی
: اشکان گله‌داری
: نیما مرادی
: سحر شمسی
: محمد عزیزی

«خانه‌ی بوشاسپ درازدست» یک بازی است. بازی‌ای که بر محوریت کابوس‌های معمول ما بنا می‌شود. این اثر با پیش‌فرض ما از یک نمایش در شکل معمول متفاوت است. نمایشی است که در آن امکانات رسانه‌های متنوعی مورداستفاده قرارگرفته است. این اثر چهار اجراگر دارد که بستری برای مشارکت مخاطبان و در عین حال شنیدن و تجربه داستان‌هایی با محوریت کابوس را فراهم می‌کند. «خانه بوشاسپ درازدست» ممکن است هر شب متفاوت باشد. مخاطب با انتخاب خود و ریختن تاس همه را به جهانی یکی از داستان‌ها می‌برد. در طول نمایش ۳ داستان بر اساس انتخاب مخاطبان اجرا می‌شود. احتمال کمی وجود دارد که مخاطب بتواند در ۲ شب حضور با ۳ داستان مشابه روبه‌رو شود.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.