خاکستر به خاکستر


تئاتر فستیوال

: هارولد پینتر
: نیکا کرمانی
: پدرام عزیزی، دل آرام کرمانی
محل اجرا: مجموعه تئاتر دیوار چهارم
 میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴
تلفن: ۶۶۹۶۸۴۴۳
  ۰۱ تا ۲۴ مهر ۱۳۹۸
  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
 بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان
: رضا دادویی
: مجتبی سینائی
: امیر بهارمست
: مریم غفاریان
: مهدی بداق لو
: سهراب خان زاده
: مهسا دارانی
: محمد تقیان

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.