خبرگو


تئاتر فستیوال

: علیرضا میرزایی نژاد
: خسرو بامداد، زهرا مهرابی، مرتضی خانجانی، شکوفه حیدریان

 

محل اجرا: سالن ارغنون
حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، سالن ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا:  پنجشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ تا یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
 بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: آرمین ناظم
: سینا افشار
: رضا خدایی
: نرگس نره ای
: علیرضا ساکی
: علیرضا حسین زاده
: امین علوی،مرجان رضایی
: امیر پارسائیان مهر
: گروه هنر مدرن

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.