خرس


تئاتر فستیوال

: آنتوان چخوف
: محمد پاکدل جوان
: محمد پاکدل جوان، روشنک رضایی مهر، آیت نتاج
محل اجرا: مجموعه تئاتر دیوار چهارم
 میدان فلسطین، خیابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک ۵۴۴
تلفن:۶۶۹۶۸۴۴۳
  ۰۱ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۸
  ۲۲:۳۰ و ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۰,۰۰۰ تومان
شماره تماس جهت هماهنگی: ۰۹۳۹۶۱۰۴۵۸۰

: علی طهرانچی
: امیررضا هرمزی
: آتوسا قاضی
: علی سینکی
: آذرخش فراهانی
: مهدی رایگانی
: سیپان دولت‌خواه
: علی سینکی، مازیار رافتی
: فرشید عباسی، مهدی عمادی
: رامین نجفی
: محمدحسن فرازبخت
: امیررضا هرمزی
: امیررضا هرمزی
: امیررضا هرمزی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.