خروسک پریشان


تئاتر فستیوال

نویسنده ، طراح و کارگردان : آرش شریف زاده

 

محل اجرا : تالار هنر

آدرس سالن : میدان هفت تیر، ورزشگاه شیرودی، خیابان شهید مفتح خیابان ورزنده.
تلفن: ۸۸۸۴۷۲۷۲

دوره اجرا : بهمن و اسفند ۱۳۹۵

ساعت اجرا : ۱۸:۰۰

بهای بلیت : ۱۴۰۰۰ تومان

 

مشاور کارگردان : داوود کیانیان

برداشتی آزاد از نمایشنامه “خروسک پریشان” نوشته داوود کیانیان

 

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.