خروس زری پیرهن پری


تئاتر فستیوال
: احمد شاملو
: سینا نورائی
: آنا نمکچیان، معصومه بیاتی، ابوالفضل صفری، سینا نورائی، مهدی سرابی

 

محل اجرا: عمارت ارغنون- سالن ۱
حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، سالن ارغنون
تلفن: ۶۶۴۸۳۷۴۲
دوره اجرا: ۰۳ تا ۱۰ فروردین ۱۳۹۷
ساعت اجرا:  ۱۷:۰۰
مدت اجرا:  ۴۵ دقیقه
 بها بلیت:  ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: زهرا دباغیان، سینا نورائی، محمدرضا شیرخوانی
: سینا نورائی
: معصومه بیاتی
: آنا نمکچیان
: رضا جاویدی
: دپارتمان تئاتر نورا
: هانی شفقت

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.