دراماتورژ


تئاتر فستیوال

: سهند خیرآبادی
: گروه تئاتر ه
: هامون سیدی، صحرا اسدالهی
محل اجرا: عمارت نوفل‌لوشاتو – سالن ۲
 حافظ، نوفل لوشاتو، بعد چهارراه رازی، نرسیده به خیابان ولیعصر، کوچه زیبا، پلاک ۱، عمارت نوفل‌لوشاتو
تلفن:۶۶۴۸۳۷۴۲
  ۱۷ مهر تا ۱۳ آبان ۱۳۹۸
  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۲۵,۰۰۰ تومان

: سعید هنرآموز
: مهسا اکبری
: گروه تئاتر ه
: فرشاد نصیری
: صادق زرجویان، علی غیاثوند
: صادق زرجویان
: شراره داودی
: امیرحسین نامور
: سبا حیدرخانی
: ندا کاوندی
: سمانه نریمانی
: امیر دلفانی
: صالح رجایی
: محمود یوسفی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.