در خونگاه


%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af

: عبدالرضا اکبری
: پندار اکبری غلام بابوته، حمیدرضا مرادی، فریبا دستوار، رامین مسیبی، داوود سلیمانی، عرفان اکبری، فریبا قهرمانی، امیررضا دلیری، بابک دیندار، صبا دلداده، آرسام یار احمدی

 

محل اجرا: حوزه هنری – تماشاخانه مهر
تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن: ۸۴۱۷۲۰۶۸
دوره اجرا:  دوشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ تا جمعه ۱۰ شهریور ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۱۹:۳۰
مدت اجرا: ۷۰ دقیقه
بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان

 

: نوازنده کمانچه
: نوازنده تار
: نوازنده تمبک
: نوازنده گیتار
: مسعود ویسی، صبا دلداده
: مهران مرادی
: میلاد حاجی زاده
: مرجان رضایی
: فاطمه کاشانی
: عرفان اکبری
: محمد جواد جهانگیری
: ناهید فدایی، کاوه بیهقیان، مهدی تقی زاده
: کیارش قوام زاده
: زارا مولایی
: بابک دیندار، امیررضا دلیری
: مبین دودانگی
: حدیث رصاف
: محسن بیده

همه اهل محله درخونگاه میدونستن که کاکا آکل و داش رستم سایه همو با تیر میزنن تا اینکه پای مرجان دختر آق صمد به قهوه خانه اسحاق باز میشود و هر دو یک دل نه صد دل عاشق او میشوند و با این پیشامد دشمنی بین دو لوطی محله بالا گرفته و بیشتر میشود …

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.