دکتر استوکمان


تئاتر فستیوال

: هنریک ایبسن
: علی پویان
: ایوب آقاخانی، بهرام ابراهیمی، جلیل فرجاد، عباس شادروان، نورالدین جوادیان، کوروش زارعی، علی عبادت طلب، بابک قادری، مارال فرجاد، السا فیروز آذر، نادیا فرجی، نرگس نیک سیرت، اصغر همت

 

محل اجرا: تئاترشهر – سالن چهارسو
تقاطع خیابان انقلاب و ولی‌عصر، مجموعه فرهنگی و هنری تئاترشهر
تلفن: ۶۶۴۶۰۵۹۲-۴
دوره اجرا:  چهارشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ تا جمعه ۲۰ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۲۰:۰۰
مدت اجرا: ۸۰ دقیقه
بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: با نگاه محمد ابراهیمیان
: محسن دیلم صالحی، سودابه کردی
: علیرضا دهقانی
: هدی نوری
: محمدرضا شریف زاده
: احمد لشینی
: سعید ذهنی
: محمدرضا شریف زاده

آب‌های شهر آلوده‌اند و دکتر استوکمان به کشف این مساله نائل می ‌شود، اما این پزشک با وجدان برای انتشار این مطلب زیر بار مصلحت اندیشی برادرش (شهردار) نمی‌رود و مردم را اصل برای خدمت خود قرار می‌دهد و مقاومت او در مقابل رفتارهای مخالف او راهبر نمایش است.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.