رادیو تئاتر شین


 تئاتر فستیوال
:  متین نظری
:  محمدرضا جمال
:  مهدی قادرپناه، محمود ایزدی، محمد امیری، سعید زندیه، مروارید ابراهیمی، هدی نوری، متین نظری، شکوه یکتا، محمدحسین سکوت، محمدرضا جمال
محل اجرا: تماشاخانه سه‌نقطه – سالن استاد رکن‌الدین خسروی
میدان ولی عصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین خ کبکانیان، نبش کوچه مرتضی زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲
تلفن: ۸۸۹۵۲۴۴۰
دوره اجرا:  چهارشنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۵ تا جمعه ۱۰ دى ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۲۰:۳۰
مدت اجرا:  ۵۰ دقیقه
 بها بلیت: ۱۵,۰۰۰ تومان
: زهرا عزتی
گروه کارگردانی
: نرگس موسی پور
: شیما غزنوی
: محمد امیری
: بهادر نوروزی
: امیر فرزین
: محمد رضا روزی، مصطفی یوشی
: سپیده نظری
: مروارید ابراهیمی،
: داود زارعی
: مبینا رامشینی
: صادق باقری
: مهرزاد قهرودی
: سید مهدی موسوی
: آیدا اصفهانی
: مریم ابراهیمی
: مژگان سمیعی پنجی
: مونا روحی فرد، حمید اکرامی
: مصطفی غریبی
: رضا شادمان ،
: مصطفی غریبی
: مهرپاد زحمتکش
: منصور اصغری
: امیر عبدالهی فرد
: اشرف جمال
: حسین جمالی، پانتهآ قلمبر
: میرپیمان خوشنویس

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.