روال عادی


تئاتر فستیوال

: ژان کلود کری یر
: محمد رضا خاکی
: مسعود دلخواه، کورش سلیمانی،

 

محل اجرا: ایرانشهر – سالن استاد سمندریان
خیابان طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر، جنب خانه هنرمندان، تماشاخانه ایران‌شهر
تلفن: ۸۸۸۱۴۱۱۵_۸۸۸۱۴۱۱۶
دوره اجرا: سه‌شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۶ تا جمعه ۳۰ تیر ۱۳۹۶
ساعت اجرا:  ۲۱:۰۰
مدت اجرا: ۶۰ دقیقه
بها بلیت: ۳۵,۰۰۰ تومان

 

: اصغر نوری
: حمیدرضاسنگیان
: فرحناز عسگری
: محسن باباخانی
: مهدی رستمی، حسین خدمتی، سعید سرداری
: فریده عسگری
: سینا دشتی
: آرش بدرطالعی
: نیما خاکی
: امیرخدامی، مهدیه خالقیان، محمدرضا کریمی
: فاطمه دهقان نسب
: شطیطه مازنی
: فریبا جدیدی
: شهرآشوب مفتاحی
: امین کردبچه

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.