رورانس


تئاتر فستیوال

: اشکان جباری
: مهدی محمدی
: (به ترتیب ورود) شایان فصیح زاده، ملیکا رادمند، علی عظیمی پور، مهدی محمدی، مونس جزی، احسان صادقی عدل، غزاله نصیرلو، سام عبادی، افق ایرجی، علی میرشجاعی، پرند عین بیگی، عرفان قوهستانی، شادی مهدی خانی، عسل دارابی، شایان معماری، نازنین دلشادیان، پروین حبیبی، مهدی اشرافی، آرمان کنگاوری، سجاد غفاری، اندیشه انارمشک
محل اجرا: فرهنگسرای بهمن
میدان راه آهن، میدان بهمن، فرهنگسرای بهمن
دوره اجرا:  جمعه ۰۶ اسفند ۱۳۹۵ تا پنجشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۵
ساعت اجرا:  ۱۹:۰۰
مدت اجرا: ۹۰ دقیقه
 بهای بلیت: ۲۰,۰۰۰ تومان

 

: امیر زمستانی
: شاهین مهدیزاده، محمدرضا اسماعیلی، ملینا میرمصطفی
: شاهین مهدیزاده
گروه موسیقی
: عرفان قوهستانی
: عرفان احمدی
: شایان بزرگی
: کامیاب بابایی
: ملینا میرمصطفی، سبا مشیری
: شایان معماری
: شاهین مهدیزاره
: مهدی محمدی
: حسین محمد زاده، شاهین مهدیزاده
: روژیار حامی
: پگاه گودرزی
: علی عظیمی پور، مونس جزی
: غزاله نصیر لو
: علی عظیمی پور
: روژیار حامی
: این اجرا برای افراد زیر ۱۵سال مناسب نیست.

شایان برای ادامه تحصیل قصد دارد به خارج از کشور برود ، اما قبل از رفتن تصمیم دارد تا دوستان قدیمی خودش را دور هم جمع کند و متن استادش را به اجرا ببرد. در طی مسیر تمریناتش اتفاقاتی برای خودش و گروهش می افتد.

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.