رپرتوار اتانازی


تئاتر فستیوال

طراح و کارگردان : مهدی سقا
نویسنده : یاسر رضایی راد
 بازیگران : مهدی سقا، مژده قربانی

محل اجرا: خانه نمایش دا

آدرس سالن: میدان فاطمی، ابتدای شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک ۲۶
تلفن: ۸۸۰۱۶۰۷۴

دوره اجرا : ۱۶ دی – ۲۹ دی ۱۳۹۵

ساعت اجرا: ۲۰:۰۰

بهای بلیت: ۱۵۰۰۰ تومان

مجری طرح : نوید عراقی

متاسفانه امکان نظردادن نداريد.